Art Urbà

Passatge de Casamitjana 26 (Carrer Llull 252, Local 6. Entrada por Casamitjana)
Carrer d'Àlaba 58
Mòbil650512141
Cap
Emilia Coranty 16
Hangar.org
Calle Espronceda 154
Club NauART
Carrer d'Espronceda 154
Vista general NauART
Passatge d'Aymà, 8
Now P9