Arts Escèniques

Passatge de Casamitjana 26 (Carrer Llull 252, Local 6. Entrada por Casamitjana)
Carrer de Pallars 94, 6e 1era
Carrer d'Espronceda 164
Carrer de Pallars 277